Reducerringe


  Modelnummer Diameter Hul diameter mm Bredde
20 mm 15,88 mm 1.2 mm
20 mm 15,88 mm 1.8 mm
20 mm 17 mm 4.0 mm
22.23 mm 20 mm 1.9 mm
25.4 mm 20 mm 4.0 mm
30 mm 15,88 mm 1.2 mm
30 mm 15,88 mm 1.8 mm
30 mm 20 mm 1.2 mm
30 mm 20 mm 1.4 mm
30 mm 20 mm 1.8 mm
30 mm 25,4 mm 1.4 mm
30 mm 25,4 mm 1.6 mm
30 mm 25,4 mm 2.2 mm